Book her +45 75 78 12 92 info@vestbirk.dk

Tilbud

Tom vogn – flere på hinanden følgende weekends

Der er mulighed for i perioder at lade campingvognen stå på pladsen i stedet for at tage den med hjem hver gang.

Jeres vogn kan stå ubenyttet til pladsgebyr + evt. strøm. I lav- og mellemsæsonen fratrækkes beløbet (pladsgebyret) fra samme uge når vognen benyttes. Således står vognen i praksis gratis i hverdagene mellem weekenderne (excl. evt. forbrug)

Vi gær opmærksom på, at man har pligt til at passe enhedspladsen (slå græsset o.l.) når vognen henstår på pladsen, ligesom man skal holde området omkring vognen ryddeligt.

Printvenlig tilbudsliste i PDF

Printvenlig sæsonliste i PDF

Flexplads

Køb en flexplads og dermed muligheden for at få brugt vognen i for- og efteråret.

I indbetaler kr. 3.000.-(forårsflex)/kr. 1500,- (efterårsflex), som betragtes som et minimumsbeløb.

Når I benytter vognen, trækkes overnatningsprisen (persongebyr, pladsgebyr samt strøm) fra det indbetalte beløb. Når og hvis beløbet er brugt op, betales løbende.

Campingvognen må stå ubenyttet i forsæsonperioden (excl. Kristihimmelfarts- og Pinseferien) samt eftersæsonperioden

Uden for ovennævnte perioder kan vognen stå ubenyttet til pladsgebyr + evt. strøm.

Bemærk at man har pligt til at passe enhedspladsen (slå græsset o.l.), når vognen henstår på pladsen, ligesom man skal holde området omkring vognen ryddeligt. Om nødvendigt foretages den nødvendige pleje af pladsens personale efter regning